نگارش پایان نامه دکتری | نگارش رساله دکتری | نگارش پایان نامه دکترا | نگارش رساله دکترا | بهترین موسسه ۰۹۳۵۴۵۳۶۰۷۰ تلفن تماس.ایران – تهران – درختی ۰۹۳۵۴۵۳۶۰۷۰ tezarshad.ir

ما را دنبال کنید:

تماس با ما! 09184885900

توصیه نگارشی جنبه‌های عجیب ولی واقعی نگارش علمی

توصیه نگارشی جنبه‌های عجیب ولی واقعی نگارش علمی

توصیه نگارشی جنبه‌های عجیب ولی واقعی نگارش علمی

امروز در ریسرچ یار توصیه نگارشی جنبه‌های عجیب به همراه مشاوره در این زمینه .

چند قرارداد در نگارش علمی وجود دارند که به نظر اشتباه می‌رسند ولی در واقع استفاده استاندارد هستند.
کمیت‌های محاسبه شده (مانند 5 mg) یک فعل مفرد میگیرند.

بعضی مخفف‌های از روند استفادهای پیروی می‌کنند که با سیستم جمع‌بندی معمول زبان انگلیسی متفاوت است.

زبان انگلیسی زبان دشواری است، بیشتر به خاطر ساختارهای غیرمعمول و واژه‌های بسیار.

با این حال، درک بعضی از قوانین پایه‌ای می‌تواند اصول نگارشی صحیح کمک می‌کند.

متاسفانه، چند قرارداد در نگارش علمی وجود دارند که در هنگام استفاده به نظر اشتباه می‌آیند ولی در واقع استفاده‌های استاندارد هستند.

اینجا دو مثال را مرور میکنیم:

افعال مفرد با کمیتهای محاسبه شده:


فهرست کردن میزانهای محاسبه شده در بخش تحقیق یک مقاله علمی رایج است و معمولا اعدادی که گزارش میشوند بیش از یک هستند.

معمولا، فاعل‌های جمع با افعال جمع می‌آیند. با این حال، زمانی که یک واحد سنجش مانند لیتر،

میلی متر، یا میلی گرم استفاده می‌شود، کمیت محاسبه شده یک اسم مفرد به حساب می‌آید.

مثال‌های زیر را در نظر داشته باشید:

  • Next, 10 g of each sample was placed in 95% ethanol.
  • Finally, 5 ml of acetic acid was added to the mixture dropwise.
  • In addition, 50 V was applied to the set of resistors.نکته: زمانی که مفردها حساب میشود ولی با یک واحد سنجش نمیآیند،

آنها میتوانند به عنوان فاعل جمع حساب شوند.

مخفف‌های غیرمعمول

در بیشتر موارد، مخفف‌ها به گونه‌ای در جمله می‌آ‌یند که انگار آنها کامل نوشته شده‌اند، به این معنا که استفاده از آنها با نگارش کامل نامشان فرقی ندارد.

شما می‌توانید به جای dendritic cell بگویید DC، و استفاده از DC کاملا به عنوان یک جمع مورد قبول است.

مخفف (ROS (reactive oxygen species می‌تواند یک فعل مفرد یا جمع بگیرد.

در ابتدا اینگونه به نظر گمراه کننده می‌رسد ولی کلمه گونه‌ها می‌تواند مفرد یا جمع باشد. بدین ترتیب، استفاده از ROS هیچ فرقی با نوشتن کامل آن ندارد.

با این حال، بعضی قرارداد مخففها با روند معمول متفاوت است.

Suprachiamastic nucleusis بخشی از مغز است و این عبارت معمولا با مخفف SCN نوشته میشود.

تا اینجای کار همه چیز خوب است. متاسفانه، فرم جمع SCNs به همان میزان دیده می‌شود،

بر خلاف اینکه کلمه جمع nucleus ، nuclei است و nucleuses. در این مورد،

قرارداد در این حوزه جمع قراردادن مخفف به صورتی استاندارد است ( با اضافه کردن s)،

حتی با اینکه عبارت کامل شامل s نمی‌شود. مانند بسیاری از مطالب مرتبط به نگارش آکادمیک، مهم است که مقالات در حوزه‌تان را مطالعه کنید;

و قراردهای که همکارنتان استفاده می‌کنند را استفاده کنید.


تمام قوانین دستورزبانی واضح و مشخص نیستند
تنها چون به شما گفته چیزی ار زبان انگلیسی قانون است به این معنا نیست که حتما ملزم هستید از آن پیروی کنید.

زبانها در طول زمان شکل می‌گیرند، و قوانین دستور زبانی وجود دارند که به سادگی معنای خود را از دست دارند.

در مجموع بهتر است که سبک نگارشی‌تان را بر اساس آنچه اکثر نویسندگان در حوزه شما انجام می‌دهند،

پیش ببرید، تا نخواهید نسبت به همه قوانین دستورزبانی نگران شوید.

 


در صورت نیاز به مشاوره در زمینه روش نوشتن پایان نامه دکتری با ما در ارتباط باشید.

09354536070

09184885900

 

ریسرچیار 09184885900
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت

error: Content is protected !!