نگارش پایان نامه دکتری | نگارش رساله دکتری | نگارش پایان نامه دکترا | نگارش رساله دکترا | بهترین موسسه ۰۹۳۵۴۵۳۶۰۷۰ تلفن تماس.ایران – تهران – درختی ۰۹۳۵۴۵۳۶۰۷۰ tezarshad.ir

ما را دنبال کنید:

تماس با ما! 09184885900

دستورالعمل نگارش و ويرايش پايان نامه ها

دستورالعمل نگارش و ويرايش

دستورالعمل نگارش و ويرايش پايان نامه ها

دستورالعمل نگارش و ويرايش پايان نامه ها ( فرمت بندی صفحات پايان نامه) :

ویرایش پایان نامه و دستورالعمل نگارش

دستورالعمل نگارش و ويرايش پايان نامه ها

الف) بخش هاي پايان نامه و ترتيب آنها

پايان نامه هايي که به کتابخانه مرکزي دانشگاه ها تحويل مي گردد، بايد حاوي بخش هاي نامبرده زير باشد.

اين بخش ها بايستي به ترتيب ذکر شده، در زير تنظيم و تهيه شده  باشند.

صفحه بسم الله  (اختياري)

صفحه عنوان (پيوست 1)

صفحه تصويب نامه توسط هيات داوران (فرم پيوست 3 با امضاي اصل هيات داوران مورد قبول است)

صفحه اهدا يا تقديم (اختياري)

پيشگفتار  (اختياري)

صفحه تقدير و تشکر (اختياري)

چکيده فارسي (حداکثر 300 واژه به همراه 4 تا 7 کليدواژه)

فهرست مطالب: شامل عناوين اصلي و فرعي فصل ها، عنوان کتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوين پيوست ها

فهرست جدول ها (در صورت وجود)

فهرست شکل ها  (در صورت وجود)

فهرست علايم و اختصارات (در صورت وجود)

متن اصلي

منابع و مأخذ

واژه نامه (اختياري)

پيوست ها (در صورت وجود)

چکيده لاتين  (Abstract )  به همراه کليدواژه هاي لاتين

صفحه عنوان انگليسي (پيوست 2)

ب) شيوه نگارش

دستورالعمل نگارش و ويرايش

آيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تأييد کتابخانه باشد. همچنين قواعد و مشخصات تصريح شده در اين دستورالعمل بايد رعايت شود.

1. کاغذ و چاپ: کليه قسمتهاي پايان نامه بايد روي کاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد. ابعاد کاغذ 7/29*21 (کاغذ A4 ) مي باشد.

تمامي متن ها روي کاغذ يک رو تايپ مي شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يکنواخت و براي مثال با فونت نازنين (Nazanin) يا لوتوس (Lotus) مي باشد. اندازه فونتها در سرفصلها، زيربخش ها و متن اصلي رعايت شود.

2. فاصله گذاري و حاشيه بندي: فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر 5/1 سانتي متر است، اما فاصله سطرها در چکيده برابر 1 سانتي متر معادل single در ورد مي باشد.

حاشيه سمت راست و بالا مساوي 3 سانتي متر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر 5/2 سانتي متر مي باشد.

اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود. در صورتي که در برخي موارد اندازه شکل ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه ها باشد،

با کوچک کردن آنها و يا با استفاده از کاغذ A3 (بصورت تاخورده) حاشيه رعايت مي گردد.

ب) شيوه نگارش

3. شماره گذاري: شماره صفحات آغازين (از اول پايان نامه تا اول متن اصلي) با عدد و به حروف مانند: پنج، شش، …(اولين صفحه يعني صفحه عنوان بدون شماره تايپ مي گردد) يا با حروف ابجد نوشته مي شوند. تمامي صفحات متن اصلي که از مقدمه يا فصل نخست شروع مي شود، بايد شماره گذاري شوند.

شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شکل، جدول، منابع و پيوست نيز مي گردد.

شماره صفحه در پايين و در وسط قرار مي گيرد. فاصله شماره صفحه در حدود 5/1 سانتي متر از لبه پايين است.

بخش ها و زيربخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند، بطوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:

3-2-4. بيان کننده زيربخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است.

3-2-4-1. بيان کننده زيربخش 1 از بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است.

4. جدول ها و شکل ها: تمامي شکل ها (تصويرها، نمودارها، منحني ها) و جدول ها بايد با کيفيت مناسب تهيه شوند.

به گونه اي که کپي تهيه شده از آنها از وضوح کافي برخوردار باشد.

تمامي شکل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند،

مثلأ براي جدول هاي فصل 2، جدول 2-1 و 2-2 و…، براي جدول هاي فصل 3، جدول 3-1 و 3-2 و …ذکر شود. عنوان جدول ها در بالاي آنها و عنوان شکل ها در زير آنها ذکر مي گردد.

چنانچه جدول يا شکلي از مرجعي آورده شده است، مرجع در عنوان جدول يا شکل ذکر مي گردد. همچنين لازم است به کليه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.

ب) شيوه نگارش

5. پانويس يا زيرنويس: در صورتي که يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را مي توان بصورت زيرنويس در همان صفحه ارائه نمود.

در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي که بصورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تايپ مي شود و در زيرنويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود.

قلم مورد استفاده در زيرنويس مي تواند با قلم متن اصلي متفاوت باشد.

6. درج لغات لاتين در متن فارسي: همه نام هاي لاتين در متن به خط فارسي و در پانويس به لاتين (يا به خط اصلي) با فونت Times New Roman نوشته مي شود.

7. روابط رياضي و فرمول ها: فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي که در متن ميآيند، در داخل پرانتز به عدد شماره گذاري مي شوند، به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده مي شود.

طبق نمونه زير:

(1- 5)                                                                      F= ma

که بيان کننده رابطه 5 از فصل اول است.

8. نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ: لازم است در متن به کليه منابعي که مورد استفاده قرار مي گيرد، اشاره شود.

چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبي نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه جمله کروشه اي باز مي شود و مرجع ذکر مي گردد. نحوه ارجاع در متن به يکي از دو روش زير مي باشد:

مراجع به ترتيبي که در متن مي آيند شماره گذاري مي شوند. در اين روش مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مأخذ ذکر خواهد شد.

ذکر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار آن مي باشد. براي مثال: (Taylor, 2005)، در اين روش،  مراجع به ترتيب حروف الفباي نام نويسنده در فهرست منابع ذکر مي گردد.

در صورت استفاده از هر يک از دو روش، لازم است  که جزئيات و شيوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر يکي از شيوه هاي معروف و شناخته شده باشد.

ب) شيوه نگارش

9. مشخصات جلد پايان نامه:

– جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 ميليمتر  با روکش چرم مصنوعي (گالينگور) مي باشد .

– رنگ جلد به دلخواه از اين چهار رنگ (سرمه اي، يشمي، زرشکي، قهوه اي) مي باشد.

– قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع کاغذ است.

– نوشته هاي روي جلد بصورت زرکوب چاپ ميگردد.

– در قسمت عطف، عنوان پايان نامه، نام نويسنده و سال نوشته و زرکوب مي شود.

ج. مشخصات نسخه الکترونيکي پايان نامه:

  1. دانشجو موظف است علاوه بر يک نسخه چاپي از پايان نامه خود، يک نسخه الکترونيکي شامل متن کامل پايان نامه و عينا منطبق با نسخه چاپي نهايي که هيات داوران آن را تاييد کرده اند،  به کتابخانه مرکزي تحويل دهند.
  2. متن کامل پايان نامه بصورت يک فايل کامل در قالب فرمت  pdf و يک فايل کامل در قالب فرمت ويرايشگر Word بر روي يک CD قرار گيرد (تنها دو فايل).
  3. پايان نامه هايي که در قالب ديگر غير از word مثل Farsi Tex تهيه مي شود، فايل اصلي به همراه فايل pdf تهيه شده و تحويل داده شود.

د. دوره هاي بين الملل

دانشجويان تحصيلات تکميلي دوره هاي بين الملل که موظف به ارائه پايان نامه به زبان انگليسي مي باشند. علاوه بر موارد ذکر شده در بالا در خصوص مشخصات و نحوه ارائه اطلاعات در پايان نامه، لازم است به موارد زير نيز توجه نمايند:

صفحه عنوان فارسي (سمت راست)

چکيده فارسي همراه با کليدواژه فارسي (سمت راست)

صفحه عنوان انگليسي (لازم است علاوه بر آرم دانشگاه شريف، آرم دانشگاه دوره مشترک نيز در صفحه عنوان درج شود) (سمت چپ)

چکيده انگليسي همراه با کليدواژه لاتين

(سمت چپ)

روي جلد همانند صفحه عنوان انگليسي مي باشد. اما تنها آرم دانشگاه صنعتي شريف در روي آن درج گردد (سمت چپ).

ه. پيوست ها:

پيوست 1: صفحه عنوان فارسي و روي جلد

پيوست 2: صفحه عنوان انگليسي

پيوست 3: صفحه تصويب نامه

پيوست 1 (صفحه عنوان فارسي و روي جلد)

 (نام دانشکده)

آرم دانشگاه

پايان نامه کارشناسي ارشد (يا دکتري)

گرايش00000000000000

عنوان

(عنوان پايان نامه در اينجا نوشته شود)

نگارش

(نام کامل نويسنده در اينجا نوشته شود)

استاد راهنما

(نام کامل استاد راهنما در اينجا نوشته شود)

ماه و سال

دستورالعمل نگارش و ويرايش پايان نامه ها

در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در ارتباط باشید

تلفن های مشاوره و تماس

09354536070

09184885900

ریسرچیار 09184885900
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت

error: Content is protected !!